Upplever du en kris just nu

by Peter Ingman — 30/05/2018

GRATTIS – vi andra är avundsjuka på dig

Något som är smärtsamt, jobbigt och frustrerande kan vara din bästa möjlighet att nå din fulla potential. Ta vara på kriserna i ditt liv och utnyttja dem till att nå ett högre plan och bli bättre på alla sätt. Aristoteles pratar om superkraften som vi alla redan har. Han benämner det Entelchy.

Entelechy is a vital force that motivates and guides an organism toward self-fulfillment

Och att Aristoteles inte var helt ute och cyklade visar sig när han också för in uttrycket “nous poeticos” som inte översätts till “vår poesi” men snarare “medveten insikt”. Fritt tolkat: att om du väljer att lära dig att bli mer medveten om hur du reagerar inför kris så ökar sannolikheten markant att du får ett enklare men också lyckligare liv. Mindre konflikter och avsevärt mer energi till viktigare saker. Det handlar mer om att sluta kämpa emot de elaka krafter som riktas mot dig och istället öka din observation och göra en korrekt tolkning av hur saker och ting verkligen ligger till.  

conscious insight—is a fabulously unique human perk, if you choose to consciously tap into it. With conscious insight, you will find that you bend more easily with the stormy winds instead of angrily resisting the things that want to blow you over.