Känner du till "Gaslighting"?

by Peter Ingman — 12/06/2018

När någon i en nära relation misstänkliggör din mentala status

 

Här kommer några tänkvärda tips på hur du kan avgöra om du själv utför “gaslighting” eller om du blir utsatt för det. 

En Gaslighter

  1. Verkar först vara bra lyssnare men använder sedan dina rädslor emot dig
  2. Får dig att tro att de känner dig bättre än vad du själv gör
  3. Förespeglar att något är normalt, som du själv känner borde vara fel
  4. Ifrågasätter din mentala status (även kommentarer som att du är överkänslig eller hormonell)
  5. Får dig att tvivla på dig själv och din förmåga
  6. En förövare ”glömmer” lätt vad hen har uttryckt tidigare vilket bidrar till att du tappar förtroendet för vad du själv kommer ihåg är på riktigt
  7. Får dig att ljuga för att slippa konfrontation eller att hen blir aggressiv