Är du kreativ och deprimerad

by Peter Ingman — 15/06/2018

Det finns tydliga samband mellan depression och kreativitet men 

Redaktionen har inte kunnat hitta forskningsunderlag på detta. Troligen för att definitionen “kreativ” är svårfångad. Däremot finns det tonvis med artiklar som pekar på möjligheten att så är fallet. Det är många kreativa genier och framstående kreatörer, artister och konstnärer som har dukat under i svår depression.

Relationen mellan depression och kreativitet romantiseras ofta som nyckeln till att skapa bra konst. Det har kallat den mörka sidan av kreativitet eller nyckeln till geni. Det finns hundratals artiklar på nätet om hur depression kan överbelasta dina kreativa strävanden, men stämmer dessa?

Det korta svaret är ja men det är komplicerat. Depression är en av världens vanligaste psykiska störningar och kreativa personer har visat sig vara den grupp som drabbats mest av denna sjukdom. 

Förhållandet mellan depression och kreativitet är som sagt mycket komplicerat. Många studier tyder på att kreativa människor är mer utsatta för depression medan andra föreslår att depression orsakar kreativitet. Sanningen är att de två är så knutna till varandra att det är omöjligt att bestämma orsak och verkan, även om de verkar (åtminstone på ytan) otroligt relaterade.

Här vill vi bjuda på några av de artiklar som vi själva tycker har varit intressanta: