7 vanor för en bättre företagskultur

by Peter Ingman — 25/06/2018

Underskatta inte er företagskultur 

Företagskulturen är mycket viktig för en framgångsrik verksamhet, trots detta lämnar många ledare företagskulturen åt slumpen – även om den är avgörande för företagets tillväxt och medarbetarnas presentationer. Så var inte en av dem.

Nedan är sju vanor för en bättre företagskultur: 

  1. Fokusera på sådant du kan påverka istället för sådant du inte har inflytande över.
  2. Starta med slutet i sikte, fastställ tydliga mål och planera för att uppfylla dem. 
  3. Gör det viktigaste först, prioritera dina viktigaste mål istället för att ständigt hantera brådskande ärenden.
  4. Samarbeta mer effektivt genom att skapa relationer som bygger på förtroende.
  5. Försök först att förstå, sedan att bli förstådd. Påverka andra genom att utveckla en djupare förståelse för deras behov och förhållningssätt. 
  6. Skapa samverkan. Hitta kreativ lösningar som drar nytta av olikheter och mångfald. 
  7. Frigör tid för att förbättra och förnya dina förmågor.