Serie om tid - 2) när tiden inte räcker till, för dig som är VD

by Peter Ingman — 27/06/2018

eller bara vill veta vad de gör av sin tid

I en stor studie som precis har blivit lanserad i form av en artikel i HBR July-August 2018 så berättar Michael E Porter om hur VD’ar (i USA) allokerar sin tid. Resultatet av studien pekar på flera tydliga och viktiga insikter. Här en sammanfattning med de viktigaste bitarna att tänka på som VD eller liknande position.

  1. Hälften av en VD’s tid spenderas på huvudkontoret, resten är på resande fot
  1. Framgångsrika VD’ar avsätter tid för att sova bra, träna regelbundet och umgås med familjen
  1. Stress och upplevd otillräcklighet kommer utav känslan att inte räcka till för alla, att aldrig kunna borra ner sig i detaljer eller utföra något eget arbete
  1. En framgångsrik VD omger sig med ett väl fungerande ledningsteam och arbetar enbart genom dessa
  1. Face-to-Face tid är helt centralt för att organisationen ska leverera enligt förväntning
  1. Vikten av att undvika att emailen blir en börda, i form av tidstjuv och distraktionskälla. Teamet bakom studien menar att vi kommer att se betydligt fler begränsningar när det gäller hur den framtida arbetskåren använder sig av email i sitt arbete.
  1. Vikten av en “egen agenda”, dvs en uttänkt plan för hur VDn ska bedriva verksamheten och få den att gå framåt. Om den egna agendan blir externt kommunicerad så kan även ledningsteam och nyckelpersoner jämka sitt eget arbete med denna. Om ändå synkronisering inte sker så behöver VDn diskutera detta specifikt så snart som möjligt med de som inte rättar in sig.

A clear and effective agenda optimizes the CEO’s limited time; without one, demands from the loudest constituencies will take over, and the most important work won’t get done….

...CEOs can benefit from making their personal agenda explicit to others. Their EAs and leadership teams both need to know and understand it so that they can stay aligned with it. This understanding will help team members assume ownership of the goals and priorities of the work the CEO needs them to drive.

  1. 75% av en VD’s tid är planerad långt i förväg, ofta av VDn själv eller av dennes Executive Assistant (EA). Viktigt att inte leva med helt fulla agendor för att kunna tillåta spontanitet och flexibilitet vid behov.
  1. Möjligheten att byta bort en slumpvis möteskultur till en aktiv besluts- och informationsmatris. Studien pekar på stora ineffektivitetsförluster just gällande möten
  1. Bygga rätt företagskultur så att den stödjer strategin

Culture—which encompasses an organization’s values, beliefs, and norms—is another key CEO lever for reinforcing strategy and influencing how the organization as a whole goes about doing its work. CEOs can shape a company’s culture in many ways, from the time they spend talking about it at various forums, to personally living the valued behaviors, to recognizing, rewarding, and celebrating those who exemplify the desired culture while taking corrective action with those who don’t. It is the CEO’s job to champion the organization’s culture and constantly look for opportunities to strengthen it.

 

Se hela intervjun med Michael E Porter på CNBC: 

 

 

Och läs hela artikeln på HBR: