Bidrar er företagskultur till att dåliga projekt får leva vidare

by Olga Langenskiöld — 29/06/2018

Många arbetar med dödsdömda projekt och för få arbetar med projekt som kan köra över konkurrensen. 

Innovationscoachen Diana Kander menar att ja-sägar-kulturen är direkt skadlig för företag och att man istället ska fira när projekt läggs ner.

Idag lever vi i en kultur där det ses som en genväg i karriären att säga ja till det mesta. När det gäller företag är risken stor att man slutar vara innovativ eftersom bra idéer ofta hämmas av mindre bra idéer. 

Diana Kander brukar göra en övning där folk blundar och räcker upp handen om man anser sig jobba med ett projekt som är dömt att misslyckas. Resultatet? En majoritet räcker alltid upp handen. Det är allvarligt eftersom varje företag befinner sig i ett värderingsrace där man ska skapa värde för kunden, före konkurrenterna. 

Här är hennes bästa tips för att undvika ja-sägar-kulturen:

Ranking – be varje avdelning inom företaget att skapa en lista med kriterier för exempelvis kostnader; hur många kunder som påverkas och intäkter som genereras. Ranka de sedan från 1 till 10.  

Mät allt – företag mäter framförallt positiva saker och tenderar att ignorera varningssignaler. Då är risken stor att man inte hinner med nödvändiga förändringar i tid.

Fira projektnedläggning – att säga nej till dåliga projekt eller idéer är lätt, men det är viktigt att skapa en kultur där man firar nedläggningar av projekt som är bra, men inte tillräckligt bra. 

Låt idéerna flöda – våga vara kreativ. Säg ja till riktigt bra idéer och nej till inlärda tankemönster.