Serie om tid - 4) öka din organisations förmåga bli snabbare

by Peter Ingman — 29/06/2018

utan att själv arbeta mer eller snabbare

Artikeln vill hjälpa chefer att förbättra sannolikheten att ens företag blir konkurrenskraftigt. Hur gör man det utan att själv riskera att gå in i väggen?

I en nyligen utkommen artikel av Joseph Folkman i Forbes tar han upp ämnet: Can Leaders Increase Their Speed Without Burning Out? och pekar på några av alla de åtgärder som ökar företagets förmåga att agera flexibelt och innovativt.

 

Här hittar du de 8 viktigaste områdena som enligt studien några framgångsrika ledare utvecklade för att se till att deras organisationer blev snabbare. Fundera på om de också skulle kunna innebära effektivitetsfördelar för dig framöver. Hur skulle du ha gjort?

 

 1. Utveckla ett strategiskt perspektiv istället för att fastna i dagliga rutiner
 2. Börja kommunicera mer kraftfullt med alla viktiga intressenter omkring dig
 3. Etablera s k “stretch goals” vilket vi översätter med håriga mål
 4. Förbättra innovationskapaciteten - och hur man gör det (rekommenderar hjälp av våra vänner på Innovation360 om du inte redan har en bra innovationsprocess på plats)
 5. Öka er digitala kompetens, och se över vilka processer som ännu inte har optimerats med hjälp av teknik och kunskap
 6. Gjuta in mod som viktig värdering i hela organisationen (samt givetvis inte straffa dem som misslyckas trots stort mod)
 7. Bjuda in partners, kunder och övriga externa världen in i verksamheten. En gammal sanning som kom med Supply Management och liknande managementteorier för länge sedan, men som fortfarande har mycket att lära oss)
 8. Skapa utrymme för initiativ, men också belöning för de som gör det. Utbilda intraprenörer och identifiera eldsjälar.

Läs hela artikeln här:

 • Develops Strategic Perspective. When employees are confused about the strategy and direction of the organization, everyone slows down. Some groups may be moving very fast, but are most likely going in the wrong direction and will need to turn around and retrace their steps. Lack of a clear direction is the number one reason for slow speed. As leaders lay out a clear path, speed can increase.
 • Communication. Once the strategy is laid out, it needs to be communicated. Often leaders assume that team members understand the strategy because they told them once. When the strategic direction of the organization isn’t constantly being communicated, team members—and sometimes their leaders—can forget what the correct direction is. Difficult decisions always make communication even more important. Sometimes it is not clear which way is the right path. Leaders who communicate take time to understand the problem and come to a consensus on which path to follow.
 • Stretch Goals. A natural way to increase speed is to set stretch goals. Once the building blocks of clear strategy and communication are in place, people can execute. Everyone has experienced the impact of how a stretch goal increases speed. One of the difficult aspects of setting effective stretch goals is gaining the commitment of team members. What they need is a vision of what will be gained, recognition of their extra effort, and rewards for accomplishing a difficult task.
 • Innovation. There is always a better, easier, and quicker way to accomplish work—but too often people simply proceed using the same old standard procedure. When leaders look for innovative ways to accomplish work, it gets done faster and with higher quality.

Om du vill dyka längre ner i fenomenet Pace Assessment och Speed: