Har du koll på dina chakra?

by Peter Ingman — 02/07/2018

Vad ska du ha dem till?

Vi har 7 stycken energicenter i kroppen. De finns längs ryggraden och är kopplade till vårt nervsystem. Läran om chakran kommer ursprungligen från Indien och trakterna kring där yoga och meditation har varit centrala läror under flera tusen år. I väst har vi pratat om Chakran som begrepp under max 2-3 decennier. De flesta har aldrig varit i kontakt med denna modell så vi försöker förklara detta så kort som möjligt..

Ett chakra samlar på olika sätt kontinuerligt in energi från omvärlden och fördelar sedan denna energi i kroppen. Det sätt som vi hanterar energierna (in/ut) påverkar kontinuerligt vår personlighet och vårt sätt att bete oss, känna och utvecklas. Eftersom ett chakra vibrerar med en viss frekvens och är energi så menar man att ett chakra också har en färg. Rotchakrat är rött, kronchakrat är vitt osv. De olika chakran innebär olika sidor av oss själva och i varje chakra finns en manlig och kvinnlig sida som är viktig att förstå för att nå målet att helt kunna få energi att flöda friktionsfritt och på så sätt utnyttja ditt bästa jag. Med benämningen “manlig energi” menas åtgärdsorienterad, konkurrensinriktad och direkt medan man med “kvinnlig energi” menar intuition, kreativitet och mottaglighet. För att inte “gender” (kön) debatten ska bli central i den här artikeln så nöjer vi oss med att se detta som begrepp för dessa värden, och styrkor som vi alla har tillgång till. En del mer av det ena än det andra. Artikeln handlar om att försöka hitta ett sätt att få tillgång till samtliga värden.

I Indien var yoga först och främst en teknik för att öppna chakrorna och nå andlig upplysning. I västerlandet har vi också kommit att tolka chakrasystemet som ett symboliskt system för självkännedom och personlig utveckling. De flesta människor domineras av ett chakra. Det påverkar personens tankar och beteende och avgör vilken typ av situationer som personen kommer att attrahera. När man har fastnat i ett chakra så uppkommer samma typ av problem och dramer om och om igen, tills man lärt sig att hantera det området och kan gå vidare. Läs mer om de 8 chackran här.

 

1:a Vårt rotchakra finns längst ner i ryggraden under svanskotan. Trygghet och Överlevnad
2:a Vårt sakralchakra - vår relation till andra, vår sexualitet
3:e Solarplexus/Magchakrat är kopplat till "jaget", självkänslan och självförtroende. 
4:e Hjärtchakrat står för kärlek, empati, förståelse.
5:e Halschakra är kopplat till kommunikation, bla rösten
6:e Pannchakrat där sitter din intuition, du ser inåt, självkännedom.
7:e Kronchakra öppnar upp mot universums energier.

I medicinsk yoga tar man även upp auran:
8:e Auran som är vår energi runt vår fysiska kropp. 

 

I en artikel ur LifeCoachCode så tar man upp 7 urtyper och kopplar dessa till våra 7 chakran

7 kraftfulla arketyper (urtyper)


1. Fadersgestalten
Hur vet du att du är denna typ?

Du identifierar dig ständigt med att vara en provider, den person som ser till att alla andra nära och kära omkring dig känner sig trygga och omhändertagna. Det är en basenergi som gör att du själv känner dig stark, stabil och grundad

2. Förförerskan
Hur vet du att du är denna typ?

Du söker nöje, och du är fri i tanken, spontan och lekfull

Ditt andra chakra är en “kvinnlig” energi och kopplad till egenskaper som sensualitet, sexualitet, nöje och förnöjelse. Du kan förstärka din styrka genom att komma ihåg senast du använda din sensuella sida, när du kände dig snygg och i kontakt med din lekfullhet


3. Krigaren
Hur vet du att du är denna typ?

Du känner dig som en krigare, en hjälte som söker äventyr. Känner du vid dig att du är modig och aggressiv. Tredje chakrat sitter i solar plexus och är en viktig källa till känsla av styrka. Här sitter allt du behöver för att driva dig framåt, nå uppsatta mål och överkomma problem och hinder på vägen.


4. Den kärleksfulla modern
Hur vet du att du är denna typ?

Någon som bryr sig, är snäll i överkant. En medlidande feminin energi av helande och sammankopplande.

Styrkan och energin i denna chakra kommer när du känner in tillfällen där du har varit extra moderlig och kärleksfull. Allt helande, både för dig och andra, utgår från kärlek.


5. Den stora ledaren
Hur vet du att du är denna typ?

Du identifierar dig som en ledare, tar gärna den rollen, blir ofta läraren och är perfektionist.

Det femte chakrat sitter i strupen, i och med det så är det verbala centralt. Chakrat handlar om att vara autentisk. Ditt sätt att uttrycka dig och få andra att förstå. Den stora ledaren vill bli hörd, få airtime och energin som du kan använda dig av handlar om att uttrycka sig, att leda sig själv och andra mot ett högre syfte 


6. Den vise
Hur vet du att du är denna typ?

Du identifierar dig som en vis rådgivare, använder din intuition och du fantiserar mycket. Det femte chakrat sitter mellan ögonen och anses vara det tredje ögat. Energierna handlar mycket om intiution, en känsla av att få information och beslutsunderlag från någon/något. Kanske hör du en inre röst som vill guida dig mot rätt beslut. Lyssna noga


7. Kungligheten
Hur vet du att du är denna typ?

Du identifierar dig som någon som är överlägsen andra omkring dig, men du kan också känna dig som en besserwisser och du är normalt överkänslig mot kritik. Du är en person alla borde respektera.

Det sjunde chakrat sitter också som en krona på din hjässa. Här möts alla chakran och här sammankopplas du med något större. Alla energier, styrkor kan användas för att vara både kraftfull och sårbar. Du är du.

Läs ursprungsartikeln här: