Borde du testa LSD, Magic Mushrooms eller ayahuasca

by Peter Ingman — 09/07/2018

eller kommer den psykedeliska effekten ändra din personlighet för alltid

 

Det här är svåra frågor och det finns inga entydiga svar. En sak är klar, att folk har sedan 70 talet då  LSD blev brett använt av hippierörelsen, undrat över effekterna av den här typen av droger.  Och i tider där den civila människan söker efter lycka och livets mening mer än någonsin, ofta genom att på medicinsk väg skjuta till s k lyckopiller, så känns det inte längre lika skamset att testa effekterna av psilocybin* i kontrollerade miljöer. Visst är det lätt att bli förvirrad av motstridiga budskap när det gäller effekterna. En enkel sökning på Google skapar för en del mer osäkerhet än en grön signal att testa.  Dock så har intresset ökat de senaste åren och en mängd nya forskningsresultat pekar på möjligheten att använda psilocybin för att motverka depression och beroende. 

Läs gärna en mycket intressant artikel i Modern Psykologi från mars i år:

I en brasiliansk studie från 2015 medverkade 30 patienter. Varken läkemedel eller traditionell terapi hade lyckats få bukt med depressionerna. Hälften fick dricka ayahuasca vid ett tillfälle och hälften fick placebo. En vecka senare visade de som fått ayahuasca en dramatisk förbättring i mående jämfört med placebogruppen.

 

 

Det finns en rädsla i samhället att fri användning av droger för nöjes skull kommer att leda till en mängd sidoeffekter som vi ännu inte kan förstå och givet hur utflippade 70-talisterna blev så går det kanske att förstå denna rädsla. LSD användes då på samma fria sätt som marijuana nu löpande legaliseras för medicinskt bruk.

Samtidigt ska sägas att 70-talet motrörelse var en respons på en krigsdrabbat samhälle och man sökte alternativ till provokation; kärlekens väg.  Kanske innebär den nyfikenhet som nu finns kring spiritualitet en ny gryning för en mer kärleksfull generation.  Jordan Maxwell: “Your mind is like a parachute, it doesn’t work unless it’s open”

Om du vill läsa mer om studierna inom detta och hur det anses påverka vår personlighet, ofta i positiv bemärkelse, så borde du läsa artikeln i Live Science.

 

individuals who took small doses of psychedelic drugs in a clinical setting scored higher for a personality trait called openness — the psychological term referring to an appreciation of new experiences — after their drug trip than nonusers did. In some studies, these personality changes resulted in therapeutic, antidepressant effects, and lasted a year or more. 

 

 

 

 

 

*det ämne, alkaloid, som ger de psykedeliska effekterna