Serie om tid - 5) hur slösa tid är det viktigaste du kan göra

by Peter Ingman — 09/07/2018

framförallt om du lever ditt liv efter klockan

 

Stress uppstår av många skäl, men det finns två huvudorsaker. Upplevd brist på tid och ångest för att du inte kan leva upp till egna eller andras förväntningar. Dvs antingen har du inte tid att utföra åtgärden korrekt eller så är du rädd för att inte kunna slutföra den korrekt. Vill du för mycket eller planerar du för mycket så hamnar du naturligt i tidsnöd. Det är sällan det handlar om för få eller dåliga resurser, utan stress är i stort vår självpåtagna uppfattning, en känsla av att inte vara i kontroll. Givetvis kan vi också bli stressade av att göra för lite, men då handlar det mer om att förstå vem som är rösten till det. Varför bli stressad av att inte göra någonting. 

Tidsvariabeln är med andra ord helt central för din förmåga att kunna leva utan ett alltför stort stresspåslag. Men om du skulle kunna använda tid till något positivt, som att börja dela upp när det är lämpligt att göra vad. 

För många år sedan var det populärt med “Time management”. Ett begrepp som i sig är både intriguing och paradoxalt. Tid låter sig inte tämjas, men vårt synsätt på tid och vad vi använder den till kan ändras. Time Management handlar om att utöva närvarande och förstå vad du använder tiden till samt även optimera ditt fokus.

Time management is the process of planning and exercising conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectivenessefficiency or productivity. It is a juggling act of various demands of study, social life, employment, family, and personal interests and commitments with the finiteness of time. Using time effectively gives the person "choice" on spending/managing activities at their own time and expediency.  From Wikipedia and footnote to Stella Cottrell (2013). The Study Skills Handbook 

 

Så istället för att bara handla om hur vi kan effektivisera vårt arbete så finns det mycket som tyder på att vi bör fungera som en elitidrottare.

LÖSNINGEN: Arbeta fokuserat under en begränsad tid och sedan se till att få återhämtning.

Återhämtning skulle en del kalla för slöseri av tid. Kalla det vad du vill, så länge du blir bra på det.