Vill du ladda upp allt som finns i din hjärna

by Peter Ingman — 18/07/2018

och på så sätt bli odödlig

Otaliga filmer och TV serier har de senaste åren handlat om hur vi i framtiden kommer att kunna ladda upp oss digitalt för att på så sätt leva längre. Fenomenet kallas Mindmapping.

Det är många svenskar kommer ihåg den populära svenska boken “En levande själv “ av PC Jersild, 1980, som handlar om Ypsilon, en friliggande hjärna. Detta är en historia som i sin tur var en idé av Roald Dahl på 60 talet. Att nå odödlighet genom att spara sin hjärna är nog intressant för många. Men hur det skulle det vara om vi kunde ladda upp oss i molnet och överföra våra minnen, tankar och vårt “mind” till en ny konstgjord kropp.

“I assume my brain will be uploaded to the cloud,” Sam Altman, whose Y Combinator is the startup accelerator behind Nectome and who is signed up for the procedure, told MIT Technology Review.

Temat med att omvandla vår hjärna digitalt har många gånger varit temat i filmens värld. Chappie, Transcendence och Altered Carbon är några exempel de senaste åren som pekar ut en ny framtid för det mänskliga sinnet.

Redan idag kan vi odla fram hjärnvävnad från stamceller. Hur långt fram ligger det i tiden att överföra minnen, kunskap via en människas befintliga neuroner till ett par nyodlade?

Amerikanska bolaget Nectome tror att de har en möjlig model, Vitrifixation, för att spara din hjärna i formalin (vid dödstillfället) och på så sätt “låsa” hjärnans funktionalitet (med minnen intakta).

Our mission is to preserve your brain well enough to keep all its memories intact: from that great chapter of your favorite book to the feeling of cold winter air, baking an apple pie, or having dinner with your friends and family. If memories can truly be preserved by a sufficiently good brain banking technique, we believe that within the century it could become feasible to digitize your preserved brain and use that information to recreate your mind

Våra minnen sparas idag som bilder, texter (memoarer) och rörligt material. Vi och våra släktingar och andra nära och kära, samt ja typ alla som har tillgång till nätet, kan snart följa ditt liv i detalj. Vi har information om var du har varit, när och hur men kanske inte varför och vad du kände under tiden. Det bör heller inte vara långt borta. Emojis och andra känslouttryck hjälper oss att förstå. Beteende och beslut som upprepas kan vi churna med avancerad datorkapacitet och lära oss vad du kände och tyckte. Ja, så således kan vi redan nu ladda upp allt som finns i din hjärna.