Varför är vi så dåliga på att välja rätt person till chef

by Peter Ingman — 01/08/2018

Det finns ett kort enkelt svar – vi vet inte hur vi ska leta

 

För dig som gillar korta, snabba och enkla svar. Företag har svårt att välja rätt chef av tre anledningar. 

  1. Dåligt utbud av befintliga personer som kan och vill bli chef
  2. Tiden räcker inte till – det behövs någon på den positionen NU
  3. Vi vet inte vilka kriterier vi ska använda för att identifiera om någon kommer att bli en bra chef

Och nu för dig som vill fördjupa dig, och även har egna funderingar att stämma av med.

För ett par år sedan så skrevs boken Why Are We Bad at Picking Good Leaders? av Jeff Cohn och Jay Moran. Du hittar den här på Amazon.

De för fram sina tankar i hur vi kan lära oss att identifiera om en person kommer att lyckas som chef. Och det är märkligt att jag inte kunnat hitta bättre forskning eller ens undersökningar från Skandinavien på den här centrala frågan som dök upp när vi publicerade en artikel på LinkedIn om hur svårt det är för bolag att få ut något värde av sina investeringar på “Ledarskapsutveckling” och motsvarande åtgärder.

Karina Herdman, socionom på Vuxenpsykiatrin i Helsingborg skrev:

Tyvärr är min erfarenhet att de mänskliga, kvalitativa och mjuka värdena ofta sekundära i många organisationer.

 

Jeff Cohn och Jay Moran är inne på samma sak. Vid en cheftillsättning så fokuserar vi på fel saker. Vanligt är att vi prioriterar personer som är extroverta, drivna och karismatiska. Kanske är tidigare resultat och påvisad framgångsrik karriär samt fina skolor och meriter därifrån också centrala element när vi ska befordra någon.  Är de nämnda kriterierna empiriskt kvalitetssäkrade? Är de tillräckliga för att tillse att vi får en fungerande chef som blir framgångsrik på sin position. Knappast.

Varför är det inte fler HR avdelningar och ledningsgrupper som tittar på kriterier som Integritet, lojalitet, lyssnande kapacitet eller gott omdöme. Kanske är det för att det är svårare att mäta eller bara för att de inte känns lika självklara. Cohn och Moran tar upp sina 7 kriterier som enligt deras forskning behöver vara på plats allihop för att garantera ett bra ledarskap och en framgångsrik chef.

  1. Integritet
  2. Empati
  3. Emotionell Intelligens (EQ)
  4. Visionerande
  5. Omdöme
  6. Mod
  7. Passion

 

Läs mer om deras forskning här: