Om det inte finns tillit på jobbet så tröttnar du till slut

by Peter Ingman — 23/08/2018

Den glömda faktorn som gör att du byter jobb

Vi pratar för lite om tillit/förtroende och förväntningar och för mycket om stress på jobbet och risken att bli utbränd. Det mesta pekar på att arbetsplatser med medarbetare som inte har förtroende för varandra ofta börjar hitta på problem, som sedan blir självuppfyllande och läggs i hög: -Vi saknar vision, vår VD kommunicerar för dåligt och vår arbetsbörda är olidligt stor. Frustration övergår till ohälsa.

Hur skapar vi en kultur med tillit i centrum? Kommer du ihåg när vi åkte på teambuildingövningar där det skulle byggas läskbackar på höjden och bredden, lösa gåtor i grupp, gå på brinnande kol och kunna falla handlöst bakåt till kollegernas tysta fnitter. Ledarskapskonsulter kunde både själva leka ohämmat och tjäna pengar som gräs. I slutändan handlade allt om tillit, men det kanske inte var just den polletten som trillade ner i ljuset av bastuelden i slutet av dagen.

We are each wired to be social, so how we’re treated and how we treat others at work can have an impact on our brains. For example, Paul has found that building a culture of trust can make a big difference to your own wellbeing and your organization’s bottom line. When you work in a high-trust organization you’re likely to have more energy at work, collaborate with your colleagues, be more productive, perform better and are less likely to leave for other employment. You’re also less likely to experience chronic stress, and overall feel happier with your life.

McCloudMiller arbetar med ett konceptuellt verktyg som benämns Corporate DNA. Att bygga in tillit är en grundsten som behövs i varje företagskultur oavsett bransch och medarbetare. Hur tänker ni kring detta? Vi tror att tillit byggs över tid genom 5 viktiga grundstenar i en organisations samarbetsklimat:

  1. Tydligt – tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar – vad förväntas jag och de andra att göra. Var ska vi, hur ska vi göra för att komma dit och vad ska jag bidra med?
  2. Transparent – snabba, frekventa (gärna dagliga om det är möjligt) genomgångar med relevanta kolleger så transparensen ökar men också förståelse i gruppen varför saker tar längre tid, blev struligt eller svårt. Alla får möjlighet att hjälpa till i tid och kanske framförallt så blir det svårare att g(l)ömma sitt eget ansvar till att hela projektet fungerar. 
  3. Konsekvent beteende – en del saknar detta i sitt DNA vilket kan leda till att andra blir osäkra och låter förtroendet flyga ut genom fönstret. En person som inte klarar av att agera konsekvent kan därför förbättra läget markant genom att kompensera med att bli en bättre kommunikatör. Förtydliga, be om ursäkt, be om hjälp, berätta varför hen har tänkt och gjort något annorlunda. Tänk också själv på någon som du tycker agerar konsekvent. Har du ett större förtroende för den personen?
  4. Släppa egot – kanske viktigaste tipset om man ska lyckas bygga tillit. Ett stort ego väntar på tok för länge med att be om hjälp, korrigera eller se sin egen del i något som håller på att gå fel. En bra övning för någon som har på känn att hen har för stort ego är att alltid börja med att a) lyssna in de andra och ställa frågor (utan att själv veta svaren) och b) be om input på sitt eget arbete och vara beredd att omvärdera (jag skrev beredd att, inte att man alltid behöver göra som andra tycker). En ledare med uppblåst ego riskerar alltid att få medarbetare som ger upp och slutar. 
  5. Lojalitet – absolut svåraste tipset att leva efter. Framförallt för att det är ett mångbottnat uttryck. Främst gäller det lojalitet till den grupp man samarbetar med men också till de enskilda individerna. Tvinga aldrig av en person personlig lojalitet om det går ut över den personens förmåga att vara lojal med gruppen i stort. Om du gör det så begår du det största misstaget och du riskerar hela gruppens välmående. Rakt, ärligt och kärleksfullt är ledorden i vårt sista tips.

Läs mer om hur du kan identifiera det som du troligen redan vet. Har ni problem med tillit hos er?