Den tänkande människan

by Peter Ingman — 21/09/2018

något att tänka på efter valet

Vi är många som funderar på vad som kommer att hända med den parlamentariska situationen i Sverige. Vem blir statsminister, vem får bilda regering, blir det någon skillnad från tidigare. Kommer SD kunna påverka mer denna period. Men det är färre av oss som funderar på vad som egentligen hände, vad gjorde min röst för utgången och vad står partierna egentligen för. Enklare uttryckt så är det några som undrar: -Vad har jag gjort!. Nu kanske det handlar om att rättfärdiga sitt beslut, på liknande sätt som när man har köpt något dyrbart. 

De senaste dagarna har åtminstone mina kontakter på olika sociala plattformar diskuterat rätt och fel med olika trosinriktningar som personer har använt för att bestämma hur de väljer politiker. Senast om Vänsterpartiets vilja att förstatliga och ta bort äganderätten från privata företag. 

Det liberala tankesättet att individuell frihet leder till lycka

Klas Orsvärn sammanfattade väl hur vi människor fungerar utifrån Harvardprofessorn Robert Kegan utgångspunkt, att vi alla kan delas in i 3 “vuxenstadier”. Vi på Brains vill dela dem med dig eftersom de till viss del kan förklara hur vi svenskar tänker när vi gör våra val i livet:


* Socialized mind. Vårt tänkande i tonåren präglas helt av att passa in i hur vår omgivning tänker, och för många förblir det så hela livet. 
* Self authoring mind. En stor minoritet utvecklar ett mer självständigt tänkande under vuxenlivet, där man kan se kritiskt på sin omgivnings tänkande, överblicka samhällssystem och bilda sig en egen uppfattning. 
* Self transforming mind. En liten minoritet går vidare till att bli mindre självupptagna, mer självkritiska även till sitt självständiga tänkande, och förmår se fördelarna med olika förklaringsmodeller och se hur de kan samverka.

Enligt Klas: -Där tror Kegan och Björkman att lösningen på de stor världsproblemen ligger, och jag är benägen att hålla med.