överlevnad

Tror du att ditt liv är förutbestämt 13/07/2018